Oddelek

Datum pregleda

1.A

8. 9. 2015

1.B

17. 9. 2015

1.C

29. 9. 2015

1.D

14. 10. 2015

1.E

4. 11. 2015

1.F

19. 1. 2016

1.G

20. 1. 2016

 

Sistematski pregledi potekajo na OŠ Toneta Čufarja, Čufarjeva 11, Ljubljana (v zgornjem nadstropju).

Vsi dijaki enega oddelka se na dan sistematskega pregleda zberejo v zobozdravstveni ordinaciji ob 7.30 uri. S seboj morajo imeti potrjeno kartico zdravstvenega zavarovanja.

Po pregledu dijaki pouk začnejo s četrto šolsko uro.

 

V primeru, da bodo na dan pregleda potekale druge organizirane dejavnosti na šoli, katerih datum se bo določal kasneje, bo zobozdravstveni pregled prestavljen na kasnejši termin. Dijaki bodo o tem pravočasno obveščeni.