Wrilab2

 

Spletni laboratorij branja in pisanja za češčino, nemščino, italijanščino in slovenščino kot J2

www.wrilab2.eu

Kaj je wrilab2?

Wrilab2 je evropski projekt, ki ga sofinansira Evropska komisija v okviru Programa za vseživljenjsko učenje (Lifelong Learning Programme), transverzalne akcije, KA2: Jeziki za triletje 2014–2017.

 

Nastanek projekta

Wrilab2 je nastal na osnovi ugotovitve, da kljub temu, da je železna zavesa padla pred več kot dvema desetletjema in da je bilo vzpostavljeno schengensko območje, med državami partnericami projekta – Avstrijo, Italijo, Nemčijo, Češko republiko in  Slovenijo – še vedno obstajajo kulturne in jezikovne pregrade, ki jih je mogoče zaznati v nezaupljivem odnosu do “drugega”, tudi če gre za “soseda”, in v omejenem zanimanju za učenje jezikov nekdanje socialistične vzhodne Evrope.

            Prepričani smo, da poučevanje jezikov lahko prispeva k premoščanju tovrstnih kulturnih in jezikovnih pregrad, in sicer takrat, kadar z razvojem ustreznih metod in praks učencem omogočimo, da dosežejo jezikovno kompetenco, ki močno presega osnovno raven in jim omogoča, da razumejo najgloblje kulturne in družbene vidike jezikov bližnjih dežel. V luči tega verjamemo, da je poučevanje kvalitetnega pisnega izražanja v tujem oziroma drugem jeziku izjemnega pomena tako na osebni kot na strokovni ravni in da pripomore k večji medkulturni ozaveščenosti.

            Zavedajoč se formativnega pomena zmožnosti pisanja v J2, smo se odločili, da združimo moči in ustvarimo virtualni laboratorij, namenjen pisanju v češčini, italijanščini, nemščini in slovenščini kot drugih jezikih.

 

Wrilab2 ima namen:

 • ponuditi prosto dostopna interaktivna učna gradiva za poučevanje pisanja v češčini, italijanščini, slovenščini in nemščini kot J2;
 • odpreti diskusijo na evropski ravni in pospešiti izmenjave izkušenj med univerzami ter višjimi razredi osnovnih šol srednjimi šolami v zvezi z metodami poučevanja pisanja v J2 in s sistemi ocenjevanja;
 • ustvariti okolje, primerno za poučevanje pisanja v J2, se pravi spletni laboratorij na osnovi platforme Moodle, kjer bo besedila različnih zvrsti mogoče razstavljati, analizirati in ponovno sestavljati, učenci pa bodo vodeni skoz proces pisanja – od načrtovanja besedila, prek pisanja osnutka in do izdelave končne verzije;
 • spodbuditi formiranje virtualnih skupnosti, ki bodo učencem in študentom omogočile, da stopijo v stik z vrstniki in kolegi, ki so naravni govorci danega jezika, učiteljem pa, da si bodo izmenjavali gradiva in dobro prakso;
 • ponuditi seminarje pisanja za učitelje štirih J2, vključenih v projekt (spomladi 2016);
 • ponuditi dva spletna tečaja pisanja  (ravni B1-B2, B2-C1) za vsak jezik, vključen v projekt (januar – junij 2016).

  

Wrilab2 je namenjen:

 • učencem in študentom češčine, nemščine in slovenščine, ki se teh jezikov učijo kot tujih jezikov v deželah partnericah projekta;
 • učencem in študentom, ki so naravni govorci drugih jezikov (tudi odrasli) in želijo izboljšati zmožnost pisanja v posameznih J2 tega projekta;
 • učiteljem višjih razredov osnovnih šol, učiteljem srednjih šol in predavateljem na univerzi, ki poučujejo češčino, italijanščino, slovenščino in nemščino kot tuje oziroma druge jezike;
 • zaposlenim na področjih turizma, novinarstva, trgovine, javne uprave in diplomacije.

 

Kdo smo?

 • Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere, Università di Udine, Italija – glavni partner
 • Schreibcenter, Alpen-Adria Universität Klagenfurt, Avstrija
 • dagogische Hochschule Freiburg, Nemčija
 • Ústav bohemistických studií, Univerzita Karlova, Praga, Češka republika
 • Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija
 • Istituto Comprensivo Statale con insegnamento bilingue italiano-sloveno”, Špeter Slovenov, Italija
 • Istituto di Istruzione Superiore Ingeborg Bachmann, Trbiž, Italija
 • Gymnázium Na Pražačce, Praga, Češka republika
 • Gimnazija Ledina, Ljubljana, Slovenija

 

Pridruženi partnerji

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Praga, Češka republika
 • Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, Praga, Češka republika
 • Camera di Commercio e dellIndustria Italo-Ceca, Praga, Češka republika
 • Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze, Praga, Češka republika

 

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

www.wrilab2.eu

twitter.com/Wrilab2

www.facebook.com/pages/Wrilab2/421374481298890

www.facebook.com/groups/wrilab2/

 

Več o projektu si lahko preberete na spodnjih dveh povezavah:

Slovenski poster projekta

Angleški poster projekta