Glavni cilj: prispevati k miru in varnosti s sodelovanjem držav na področjih izobraževanja, znanosti in kulture z namenom poglobiti splošno spoštovanje pravice, zakona prava ter človekovih pravic in osnovnih svoboščin.

192 držav članic, Slovenija članica od leta 1992

Projekti, ki jih podpira UNESCO:

  •     programi za povečanje pismenosti
  •     tehnični programi
  •     mednarodni znanstveni programi
  •     regionalni in kulturnozgodovinski projekti
  •     promocija kulturne raznolikosti
  •     sporazumi o mednarodnem sodelovanju za zavarovanje svetovne kulturne in naravne dediščine
  •     varovanje človekovih pravic, pravice do svobode govora in tiska
  •     pomoč pri razvoju nerazvitih delov sveta