Več o projektu NA-MA POTI si lahko preberete na https://www.zrss.si/objava/projekt-na-ma-poti .