Letni delovni načrt EKO šole 2013/2014

petek, 13. september 2013
Preberite si letni delovni načrt EKO šole za šolsko leto 2013/2014.

 

 

 


Program Ekošola Gimnazije Ledina –

- 7 korakov

Temeljni cilji Ekošole:

 

·         razvijanje ekološke zavesti in odgovornosti pri vseh dijakih,

·         izboljšati stanje okolja v šoli in njeni okolici,

·         zmanjšati stroške za energijo, vodo in odpadke na šoli,

·         dolgoročno: uvesti sodobne vire energije v sistem energijske oskrbe šole, 

·         šola z vključitvijo v Ekošole pridobi na organizacijskem, izobraževalnem in ekološkem področju večji ugled.

 

 

1. KORAK – Delovanje in redna srečanja Odbora programa Ekošola

 

1.1. Eko-odbor je gibalo celotnega procesa izvajanja programa Ekošola.

      Člani eko-odbora:

      - iz kolektiva: Veronika Babič, Tatjana Ferder Brunšek, Barbara Gorišek, Lea Nemec, Rok Škufca, Petra Špiletič, Nika Cebin ter vsi člani Delovne skupine za urejenost šole in njene okolice

      - dijaki: člani eko-krožka, člani kampanje Pozor(ni)! za okolje, člani projekta Planetu    Zemlja prijazna šola

       -zunanji mentorji: Tatjana Kruder (Karavana varne kemije), strokovnjaki Zavoda 112 (Ko življenje spregovori), strokovnjaki društva Planet Zemlja (Food revolution), Slovenski e-forum – Matjaž Dovečar (Brezplačen ogled razstave TESSI in ostalih razstav v tehniškem muzeju Bistra)  

Prvi sestanek s člani eko odbora  je načrtovan v drugi polovici septembra 2013.

1.2.  Seznanitev kolektiva s programom Ekošola za šolsko leto 2013/2014 (29. avgust 2013)

1.3.  Plan dela za šolsko leto je potrebno vključiti v LDN  za šolsko leto 2013/14

2. KORAKOkoljski pregled šole

 • pomeni pregled in oceno okoljskega stanja šole,
 • je podlaga za eko načrt dela šole(3. korak metodologije programa Ekošola),
 • je ključnega pomena za vrednotenje trenutnih okoljskih razmer v šoli,

·         njegovi rezultati so osnova za načrt dela in pomoč pri zastavljanju realnih ciljev.

Šola v pregled vključi vsa področja, na katerih utegne imeti vpliv na okolje, kot so: energija, podnebne spremembe, odpadki, voda, transport, zdravje, ekološko oziroma biološko pridelana hrana in dobro počutje, ohranjanje in urejanje šole ter njene okolice.

 

3. KORAK – Eko akcijski načrt                  

Načrt dela je jedro aktivnosti programa Ekošola. Tega bomo povezovali z izvajanjem EKO načrta kampanje POZOR(!)NI ZA OKOLJE, ki teži k spodbujanju dijakov in učiteljev k pozor(!)nosti do okolja na šoli. Organizacijo EKOdneva bodo prevzeli EKOfrendi ob pomoči učiteljev in lokalne skupnosti (strokovnjaki društva Planet Zemlja, Slovenski e-forum) z namenom osveščanja, povezovanja in aktiviranja oziroma motiviranja v pozitivnem odnosu do okolja. EKO (zeleni) vrt bomo realizirali pod strokovnim vodstvom osebja Botaničnega vrta Ljubljana.

Program za šolsko leto 2013/14

V šolskem letu 2013/2014 je program Ekošole na Gimnaziji Ledina naslednji:

- izvajanje aktivnosti po predloženem nacionalnem programu Ekošola (september 2013 – maj 2014):

 • predavanja in delavnice na temo odgovornega ravnanja z okoljem,
 • delovne akcije pri nastajanju EKO (zelenega) vrta,
 • tekmovanja (EKOKVIZ),
 • raziskovanja, natečaji,
 • čistilne akcije (Čistilna akcija dijakov GL in otrok Vrtca Ledina . . .),
 • zbiralne akcije (odpadne baterije, papir, tonerji in kartuše)
 • obeleženje dveh pomembnejših dnevov (v sodelovanju s programom UNESCA):

Svetovni dan hrane – 16. oktober 2013 in

Dan brez cigarete – 31. januar 2014

 

- sodelovanje s programom Ekošola kot način življenja na Dnevu odprtih vrat (ekodnevu) in informativnem dnevu

 

- načrtovanje in realizacija EKO (zelenega vrta) – na terasi šole (pod strokovnim vodstvom osebja Botaničnega vrta Ljubljana),

- skrb za urejenost eko table in eko kotička, za čistočo in urejenost šole in njene okolice v sodelovanju z Dijaško skupnostjo in Delovno skupino za urejenost šole in okolice (september 2013 – maj 2014)

- strokovna ekskurzija v Šaleško dolino po programu ENERGIJA – EKOLOGIJA IN OD PREMOGA DO ELEKTRIČNE ENERGIJE (november 2013)

- izvajanje EKOnačrta v sklopu kampanje POZOR(ni) za okolje (oktober 2013 – marec 2014)

- organizacija in izvedba EKOdneva (s pomočjo društva Planet Zemlja in Slovenskega e-foruma) po načrtovanem programu po letnikih:

 

1. letnik: KARAVANA VARNE KEMIJE

                 Kemikalije v vsakdanjem življenju

                 Ne(varno) lepe s kozmetiko

                 Kemijski koktajl na krožniku

                 Skrivnosti nanotehnologije

 

Cilj: dijake informirati o toksinih (strupih), ki nas obkrožajo v vsakdanjem življenju

2. letnik: KO ŽIVLJENJE SPREGOVORI

 

Cilj: dijake informirati o pomenu preventive pred okvarami organizma zaradi prekomernega uživanja alkohola; na razumljiv in nazoren način pokazati škodljivost alkohola in tobaka ter nakazati možnosti prepoznavanja problema            

 

3. letnik: FOOD REVOLUTION

 

Cilj: dijake na njim primeren način spoznati s hrano, zdravo pripravo hrane, pomenom kuhanja, pastmi že pripravljene hrane, možnostmi kuhanja iz ostankov in pomenom uporabe lokalno pridelane hrane

 

 

4. letnik: OBISK TEHNIŠKEGA MUZEJA BISTRA

 

Cilj: dijaki si bodo ogledali multivizijo vsebin: energijska varčnost, virtualne vode, pomen izolativnosti materialov + prostor s praktičnimi poizkusi + ogled ostalih razstav v muzeju

 

 

Vsi dijaki se bodo v sklopu EKOdneva seznanili z označevanjem »EKO« ali »BIO« ekoloških proizvodov, na katerih mora biti navedeno:

1. šifra organizacije za kontrolo in certificiranje,

2. ime in naslov pridelovalca,

3. evropski logotip za ekološko kmetijstvo.

 

Za vse dijake bo na voljo degustacija mleka in bio mlečnih izdelkov (jogurti, skuta, siri, smetana)  EKOkmetije Pustotnik

4. KORAK – Nadzor in ocenjevanje

Način nadzora in ovrednotenje rezultatov delovanja bo potekal konec maja 2013, ko se bo zaključil nacionalni program Ekošola kot način življenja:

 • spremljanje in merjenje uspešnosti zastavljenih ciljev,
 • obisk regijskega koordinatorja,
 • tekmovanje v izvajanju EKOnačrta in organizaciji ter izvedbi EKOdneva (kampanja POZOR(!)NI ZA OKOLJE)

5. KORAK – Delo po učnem načrtu

 • vključevanje okoljskih vsebin v šolske predmete oziroma učni načrt

6. KORAK – Obveščanje in vključevanje

·         je eden od ključnih ciljev programa Ekošola,

·         aktivnosti bodo dijaki izvajali tudi doma oziroma v lokalni skupnosti,

·         odbor v načrtu dela predvidi načine za obveščanje o dejavnostih na šoli, določi dijake, ki bodo skrbeli za poročanje, oglaševanje dela in rezultatov ter osveščanje z aktualnimi dogodki in informacijami (eko tabla, plakati, šolski radio),

·         povezava z Dijaško skupnostjo in Delovno skupino za urejenost šole in okolice

7. KORAK - Ekolistina

·          Ekolistina je izjava o poslanstvu Gimnazije Ledina, ki je postala Ekošola (2010).  

 

 (Viri:  Program Ekošola Irska, program Ekošola Malta, program Ekošola Severna Irska, program Ekošola Škotska ter Vzpostavitev programa Ekošola v 7 korakih)