Dijaki in učitelji Gimnazije Ledina so v petek, 24. oktobra 2014, pripravili dan odprtih vrat – ekodan. Prve štiri ure so bila vrata učilnic odprta in pri pouku so lahko prisostvovali vsi obiskovalci, potem pa se je začel pester program delavnic in predavanj.

Dijaki in obiskovalci so si lahko pripravili zeliščne in skutne namaze, se preizkusili v pilatesu, jogi in plesu ter sodelovali v medgeneracijski delavnici o pomenu pitne vode.

Našemu vabilu so se prijazno odzvali vrhunski strokovnjaki z različnih področij in pripravili zanimiva predavanja. Dr. Tomaž Bratkovič s Fakultete za farmacijo je predstavil nastanek novega zdravila, dr. Simon Horvat s Kemijskega inštituta je predaval o genu za debelost, ki ga je pred kratkim odkril s skupino raziskovalcev, dr. Miha Krofel z Biotehniške fakultete je pripovedoval o volkovih in svojih osupljivih srečanjih z njimi, nutricionist dr. Marjan Simčič z Biotehniške fakultete je poudaril pomen hrane in njene varnosti ter opozoril na dodatke v njej, dr. Renata Karba iz Umanotere pa je govorila o tem, kako nas podnebje povezuje.

Taborniki so predstavili projekt Obnovimo slovenske gozdove, s katerim želijo po lanskem katastrofalnem žledolomu ponovno zasaditi gozdne površine v velikosti 1300 nogometnih igrišč. Zavihajmo rokave!

Ker narava ne pozna ne plačila ne kazni, ampak le posledice, so nam Ekologi brez meja posodili film Trashed, ki predstavlja, kako človek s smetmi preplavlja svet in kakšne so posledice le-tega.

Novinarka in popotnica Mojca Mavec nas je navdušila s predstavitvijo dežele Bali in povedala, kje dobi ideje za oddajo Čez planke, Miša Kandus pa nam je kot ozdravljen odvisnik od droge zaupal svojo življenjsko zgodbo.