Obveščamo vas, da je spodnja meja za vpis v prvi krog na Gimnazijo Ledina na program gimnazija 161 točk.