Komisija je izmed 17 filmov izbrala najboljše tri za vsako kategorijo. Na regijsko tekmovanje so se uvrstili naslednji filmi:
 

3. in 4. letnik:
- Dogodek v mestu Gogi
- Špegli
- Agog

1. in 2. letnik:
- Najlepša Vida
- O zidavi romarskih cerkva danes
- Veliko razKRItje