Maturantom Gimnazije Ledina bomo maturitetna spričevala podelili v ponedeljek, 10. julija 2017, ob 12.00 v veliki telovadnici šole.