NA GLASOVANJU DIJAKOV IN PROFESORJEV ZA NAJBOLJŠI PLAKAT, KI SO GA NA PROJEKTNIH DNEVIH IZDELALI DIJAKI 1. LETNIKA, JE ZMAGAL PLAKAT 1. F (ZASTAVE SVETA),

IZMED ODDELKOV 2. LETNIKA JE Z NAJBOLJŠIMI PREDSTAVITVAMI SEMINARSKIH NALOG ZMAGAL 2. A ,

NAJBOLJŠI FILM PA JE O PROJEKTNEM DELU IZDELAL 3. E

 

ČESTITAMO!